Som medlem i NGS medlem får du halv pris på de to første årene i Virke (dette gjelder kun nye medlemmer hos Virke)

Virke lever av å løse problemer og utfordringer. De vet hvordan de skaper verdi for deg, dine kolleger og din virksomhet. Medlemskapet i Virke gir dere tilgang til kompetanse, tilhørighet til fellesskap og fagmiljø og trygghet i tilfelle noe skulle skje. Å være medlem i Virke gir mange fordeler, jo mer dere bruker medlemskapet, desto større verdi vil dere oppleve!

Som hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen jobber Virke offensivt og synlig for å påvirke beslutninger slik at de tjener våre medlemmers interesser. Virke deltar i det norske trepartssamarbeidet (mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringen) om å utvikle rammevilkårene i norsk arbeidsliv. Ønsker du å benytte deg av denne avtalen gi beskjed til din NGS kontakt

NorgesGruppen Konsernanskaffelser.

Her finner du noen av de virkelige fordelene ved å bli med på laget:

  • Gassavtaler med Linde
  • Egne bilavtaler (gjelder nyttekjøretøy)
  • Nets og Vipps avtale
  • God forsikringsavtaler for aktive medlemmer
  • Butikkinnredning og – utstyr
  • Kasse og betalingsløsninger
  • Tryggmat system til ned lasting til våre medlemmer


I tillegg er det mange andre fordelaktige avtaler som du får fritt benytte etter eget behov.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med din kontaktperson