NorgesGruppen Konsernanskaffelser.

Her finner du noen av de virkelige fordelene ved å bli med på laget:

  • Gassavtaler med Linde
  • Egne bilavtaler (gjelder nyttekjøretøy)
  • Nets og Vipps avtale
  • God forsikringsavtaler for aktive medlemmer
  • Kasse og betalingsløsninger


I tillegg er det mange andre fordelaktige avtaler som du får fritt benytte etter eget behov.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med din kontaktperson