Anticimex din samarbeidspartner innen mattrygghet og skadedyrkontroll

«Vi sørger for at du serverer trygg mat, tilfredsstiller krav fra Mattilsynet og kommer godt ut av smilefjesordningen»

NGS har følgene avtale med Anticimex

Stor pakke- Anbefalt pakkeløsning inneholder:                                      

  • 2 internrevisjoner mattrygghet (inkl renholds prøver, produktprøver) med fullrapport og handlingsplan
  • Anticimex Link – portal hvor man får tilgang til IK-mat system, sjekklister, rapporter fra Anticimex, avviksmodul ++

Alltid oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte via QR kode (QR kode funksjon kan alle ansatte bruke uten egen brukertilgang.)

  • Anticimex hjelper deg i gang med ditt system ved første besøk. Under besøket vil sjekklister og oppsett tilpasses din drift.
  • Smart 24/7 skadedyrkontroll (grunnpakke 1 Connect og 3 eye) inkl ekstrabesøk mellom 8-16

Alternativt 2- online pakke

Anticimex Link inkl IK-mat som eneste tjeneste, All support faktureres  

  • Anticimex Link – portal hvor man får tilgang til IK-mat system, kan lage egne sjekklister, avviksmodul ++

Alltid oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte via QR kode (QR kode funksjon kan alle ansatte bruke uten egen brukertilgang).

Ønsker du mer informasjon om pris ta kontakt med din NGS kontakt